НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Илустрација: Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бањалука, 2019, Срђан Војводић
Ћирилица Latinica English
 

Читалиште има ранг врхунског научног часописа националног значаја.


    ЧИТАЛИШТЕ: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства, посвећен је развоју и неговању научно-истраживачког рада у областима историје библиотека, културолошко-комуниколошке и образовне функције библиотекарства, социологије књиге и читања, информационе писмености, организације знања, библиографије, менаџмента библиотека и библиотечко-информационих система, као и информационе и медијске технологије у контексту развоја библиотека.
    Објављивањем компетентних, рецензираних радова из наведених области, ЧИТАЛИШТЕ настоји да допринесе јачању библиотекарства као науке у Србији, да промовише дијалог између теоретичара и практичара, те да афирмише библиотеке и библиотекаре као носиоце развоја друштва.  [Више...]• Објављен је нови, 39. број ЧИТАЛИШТА •

Рубрика ТЕМА у новом броју:  Библиотеке у ванредним ситуацијама

Kumar, Kutty: Digital Academic Education during Covid-19 Pandemic – Perception of College and School students in Andhra Pradesh
Stropnik, Alka: Dva u jedan – pandemija i potres u knjižnicama na području Hrvatske
Јеремић, Предраг; Сабовљев, Драгана: Рад јавних библиотека у Србији у ванредним условима изазваним пандемијом Covid-19
Милошевић, Виолета: Јавне библиотеке и заштита културног наслеђа у време ванредних ситуација
Цвејић, Небојша: Библиотеке и црвени аларм: искуство Библиотеке шабачке у поплави и пандемији Covid-19


 В И Д Е О   Р Е З И М Е И

Јелена Јовин:
Мотив читања на плакатима с краја 19. века у Дигиталним збиркама Њујоршке јавне библиотеке

   
Copyright