NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ilustracija na koricama: Detalj sa glavnog ulaza u Nacionalnu biblioteku Španije Jose Luis Cernadas Iglesias - Entrada a la Biblioteca Nacional de España (Madrid)
Ћирилица Latinica English
 

Čitalište ima rang vrhunskog naučnog časopisa nacionalnog značaja.


    ČITALIŠTE: naučni časopis za teoriju i praksu bibliotekarstva, posvećen je razvoju i negovanju naučno-istraživačkog rada u oblastima istorije biblioteka, kulturološko-komunikološke i obrazovne funkcije bibliotekarstva, sociologije knjige i čitanja, informacione pismenosti, organizacije znanja, bibliografije, menadžmenta biblioteka i bibliotečko-informacionih sistema, kao i informacione i medijske tehnologije u kontekstu razvoja biblioteka.
    Objavljivanjem kompetentnih, recenziranih radova iz navedenih oblasti, ČITALIŠTE nastoji da doprinese jačanju bibliotekarstva kao nauke u Srbiji, da promoviše dijalog između teoretičara i praktičara, te da afirmiše biblioteke i bibliotekare kao nosioce razvoja društva.  [Više...]• Objavljen je novi, 42. broj ČITALIŠTA •

Rubrika TEMA u novom broju:  Specijalne biblioteke

Vukotić, Bojana: Specijalne biblioteke i biblioteke naučnoistraživačkih instituta i ustanova u Republici Srbiji 2019–2022
Drmanac, Mirko: Ekonomska evaluacija poslovanja specijalnih biblioteka: pristupi i metodološki okviri
Jovančićević, Milica; Merenik, Slavica: Formiranje i razvoj fonda Biblioteke Istorijskog instituta u Beogradu
Živanović, Vladimir: Biblioteka Udruženja likovnih umetnika Srbije
Markov, Mirjana: Nabavka bibliotečke građe u Biblioteci Instituta za uporedno pravo
Nikić, Sanja; Milovanović, Milan: Istorijski hod Biblioteke Arheološkog instituta u Beogradu kroz rad bibliotekara


 V I D E O   R E Z I M E I

Jelena Jovin:
Motiv čitanja na plakatima s kraja 19. veka u Digitalnim zbirkama Njujorške javne biblioteke

   
Copyright