NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 


Ilustracija: Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, 2021, Vojin Lazarević
Ћирилица Latinica English
 


    ČITALIŠTE: naučni časopis za teoriju i praksu bibliotekarstva, posvećen je razvoju i negovanju naučno-istraživačkog rada u oblastima istorije biblioteka, kulturološko-komunikološke i obrazovne funkcije bibliotekarstva, sociologije knjige i čitanja, informacione pismenosti, organizacije znanja, bibliografije, menadžmenta biblioteka i bibliotečko-informacionih sistema, kao i informacione i medijske tehnologije u kontekstu razvoja biblioteka.
    Objavljivanjem kompetentnih, recenziranih radova iz navedenih oblasti, ČITALIŠTE nastoji da doprinese jačanju bibliotekarstva kao nauke u Srbiji, da promoviše dijalog između teoretičara i praktičara, te da afirmiše biblioteke i bibliotekare kao nosioce razvoja društva.  [Više...]• Objavljen je novi, 37. broj ČITALIŠTA •

Rubrika TEMA u novom broju:  Knjiga – od vizantijske do digitalne

Radić, Radivoj: Vizantinci i pisana reč
Vojnović, Žarko: Hilandar i njegova „Srednja biblioteka“
Trijić, Vladan: Kodikološki ili materijalni opis rukopisa?
Drapšin, Aleksandra: Stara štampana knjiga u elektronskim bazama podataka


 V I D E O   R E Z I M E I

Jelena Jovin:
Motiv čitanja na plakatima s kraja 19. veka u Digitalnim zbirkama Njujorške javne biblioteke

   
Copyright