NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ilustracija: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banjaluka, 2019, Srđan Vojvodić
Ћирилица Latinica English
 

Čitalište ima rang vrhunskog naučnog časopisa nacionalnog značaja.


    ČITALIŠTE: naučni časopis za teoriju i praksu bibliotekarstva, posvećen je razvoju i negovanju naučno-istraživačkog rada u oblastima istorije biblioteka, kulturološko-komunikološke i obrazovne funkcije bibliotekarstva, sociologije knjige i čitanja, informacione pismenosti, organizacije znanja, bibliografije, menadžmenta biblioteka i bibliotečko-informacionih sistema, kao i informacione i medijske tehnologije u kontekstu razvoja biblioteka.
    Objavljivanjem kompetentnih, recenziranih radova iz navedenih oblasti, ČITALIŠTE nastoji da doprinese jačanju bibliotekarstva kao nauke u Srbiji, da promoviše dijalog između teoretičara i praktičara, te da afirmiše biblioteke i bibliotekare kao nosioce razvoja društva.  [Više...]• Objavljen je novi, 39. broj ČITALIŠTA •

Rubrika TEMA u novom broju:  Biblioteke u vanrednim situacijama

Kumar, Kutty: Digital Academic Education during Covid-19 Pandemic – Perception of College and School students in Andhra Pradesh
Stropnik, Alka: Dva u jedan – pandemija i potres u knjižnicama na području Hrvatske
Jeremić, Predrag; Sabovljev, Dragana: Rad javnih biblioteka u Srbiji u vanrednim uslovima izazvanim pandemijom Covid-19
Milošević, Violeta: Javne biblioteke i zaštita kulturnog nasleđa u vreme vanrednih situacija
Cvejić, Nebojša: Biblioteke i crveni alarm: iskustvo Biblioteke šabačke u poplavi i pandemiji Covid-19


 V I D E O   R E Z I M E I

Jelena Jovin:
Motiv čitanja na plakatima s kraja 19. veka u Digitalnim zbirkama Njujorške javne biblioteke

   
Copyright