NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ilustracija na koricama: The Waseda International House of Literature (Haruki Murakami Library), Tokyo, Japan
Ћирилица Latinica English
 

Čitalište ima rang vrhunskog naučnog časopisa nacionalnog značaja.


    ČITALIŠTE: naučni časopis za teoriju i praksu bibliotekarstva, posvećen je razvoju i negovanju naučno-istraživačkog rada u oblastima istorije biblioteka, kulturološko-komunikološke i obrazovne funkcije bibliotekarstva, sociologije knjige i čitanja, informacione pismenosti, organizacije znanja, bibliografije, menadžmenta biblioteka i bibliotečko-informacionih sistema, kao i informacione i medijske tehnologije u kontekstu razvoja biblioteka.
    Objavljivanjem kompetentnih, recenziranih radova iz navedenih oblasti, ČITALIŠTE nastoji da doprinese jačanju bibliotekarstva kao nauke u Srbiji, da promoviše dijalog između teoretičara i praktičara, te da afirmiše biblioteke i bibliotekare kao nosioce razvoja društva.  [Više...]• Objavljen je novi, 41. broj ČITALIŠTA •

Rubrika TEMA u novom broju:  Bibliotekarski naučni časopisi i kriterijumi akademskog napredovanja

Todorović, Ivana: Periodika iz oblasti bibliotekarstva u Srbiji od 2017. do 2021. godine
Čudić, Marko: Časopisi i kriterijumi akademskog napredovanja u društveno-humanističkim naukama: uporedni pogled na trenutnu situaciju u Srbiji i Mađarskoj
Đorđević, Ana; Utvić, Miloš: Kvalitativni bibliometrijski indikatori u naučnim radovima deponovanim u institucionalni repozitorijum Hemijskog fakulteta


 V I D E O   R E Z I M E I

Jelena Jovin:
Motiv čitanja na plakatima s kraja 19. veka u Digitalnim zbirkama Njujorške javne biblioteke

   
Copyright