НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Горан Траиловић
Градска библиотека Панчево
goran@biblioteka-pancevo.org.rs

doi: 10.19090/cit.2024.44.43-55
Бр. 44 (Мај 2024), стр. 43-55


Прве позајмне библиотеке у Панчеву:
поводом 100 година од оснивања Градске књижнице


Сажетак

Градска књижница и музеј, основана у Панчеву 1924, успешно је деловала до Другог светског рата, имала стабилно финансирање, релативно стручан кадар и велики број читалаца. Била је једна од четири градске библиотека у Војводини, односно седам у целој Србији које су деловале између два рата. Аутор је, на основу доступне литературе и докумената, настојао да осветли предисторију Градске библиотеке (ГБП), одговори на питање зашто није могла да буде основана раније, одреди почетне године када су могле бити основане прве позајмне књижнице у Панчеву и њихову везу са ГБП. Дошло се до закључка да су прве читаонице и библиотеке могле бити формиране најраније почетком 19. века, када је Аустрија коначно протерала османску војску са ових простора и када су створени предуслови за континуиран привредни, друштвени и културни развој града. Пажња је посвећена библиотеци Немачко-банатске граничарске регименте, једној од највећих и најорганизованијих књижница које су деловале у годинама пре развојачења Војне границе 1872. Уочи укидања Границе, после више српских касина и читалишта, оснива се библиотека Српске православне црквене општине (СПЦО), која је, такође, имала позајмни карактер и велики значај за панчевачке Србе.


Кључне речи:

јавне библиотеке, Панчево, Војводина, Србија, историја, 18–20. век, манастир Војловица, библиотека Српске православне црквене општине, библиотека Немачко-банатске граничарске регименте, Градска књижница и музеј


Примљено: 4. априла 2024.
Исправке рукописа: 18. априла 2024.
Прихваћено за објављивање: 20. априла 2024.

Creative Commons License
Прве позајмне библиотеке у Панчеву: поводом 100 година од оснивања Градске књижнице by Горан Траиловић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст