NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Svetlana Tomin
Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet, Odsek za srpsku književnost, Novi Sad
svetlana.tomin@ff.uns.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2024.44.2-15
Br. 44 (Maj 2024), str. 2–15


Oktoih prvoglasnik – 530 godina od objavljivanja


Sažetak

Prva južnoslovenska ćirilska štamparija radila je na Cetinju i u toku svog kratkog veka objavila pet inkunabula: Oktoih prvoglasnik, Oktoih petoglasnik, Psaltir s posledovanjem, Trebnik i Četvorojevanđelje. Zetski gospodar Đurađ Crnojević najzaslužniji je za njeno osnivanje, a upravnik štamparije i tehnički urednik bio je jeromonah Makarije.
Oktoih prvoglasnik iz štampe se pojavio 4. januara 1494, kako je navedeno u završnom zapisu. Reč je o knjizi u kojoj se ogleda visok kvalitet rada Cetinjske štamparije i za koju je rečeno da, kao prva objavljena ćirilička južnoslovenska knjiga, predstavlja najznačajniji spomenik srpskoslovenskog štamparstva. I u predgovoru i u pogovoru Oktoiha prvoglasnika istaknut je motiv Đurđa Crnojevića da se objavljivanjem bogoslužbenih knjiga očuva vera i pruži otpor duhovnom porobljavanju.


Ključne reči:

Cetinje, štamparija, 1494, Oktoih prvoglasnik, Đurađ Crnojević, jeromonah Makarije, inkunabule


Primljeno: 15. marta 2024.
Ispravke rukopisa: 1. aprila 2024.
Prihvaćeno za objavljivanje: 4. aprila 2024.

Creative Commons License
Oktoih prvoglasnik – 530 godina od objavljivanja by Svetlana Tomin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst