НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Милица Матијевић
Библиотека „Димитрије Туцовић“, Лазаревац
milica.biblioteka@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2024.44.67-77
Бр. 44 (Мај 2024), стр. 67-77


Јубилеји као путоказ: 75 година Библиотеке „Димитрије Туцовић“ у Лазаревцу


Сажетак

Званична историја говори да је Библиотека „Димитрије Туцовић“ у Лазаревцу основана 1949. године. До данас је израсла у савремену установу културе, која је препознатљива како у својој средини, тако и шире. Током свог историјског развоја пролазила је кроз различите етапе. Смењивале су се услуге библиобуса, развоја пунктова и ширења мреже огранака. Од 2011. године установа је смештена у наменски адаптирану зграду у центру града, има четири активна огранка и располаже фондом од преко 150.000 јединица библиотечко-информационе грађе. Манифестација „Фестивал хумора за децу“ одржава се под њеним окриљем већ 35 година. У последњој деценији свог рада све више се окреће потребама заједнице, покреће бројне нове услуге, умрежава се и пројектно финансира.


Кључне речи:

Лазаревац, Библиотека „Димитрије Туцовић“, историјат, развој, фондови, библиобус, Фестивал хумора за децу, програми, пројекти


Примљено: 29. марта 2024.
Исправке рукописа: 12. априла 2024.
Прихваћено за објављивање: 14. априла 2024.

Creative Commons License
Јубилеји као путоказ: 75 година Библиотеке „Димитрије Туцовић“ у Лазаревцу by Милица Матијевић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст