НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Гордана Ђилас
Библиотека Матице српске, Нови Сад
gordanadjilas@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2024.44.16-28
Бр. 44 (Мај 2024), стр. 16-28


Два века Летописа Матице српске (1824–2024)


Сажетак

Летопис Матице српске је најстарији српски живи часопис који ове, 2024. године, обележава 200 година излажења. Основао га је новосадски професор Георгије Магарашевић (1793–1830). Издавање Летописа након треће свеске преузима Матица српска. Рад се бави прегледом основних програмских оријентација Летописа током смене бројних уредника, од којих су најзапаженији Георгије Магарашевић, Теодор Павловић, Јован Суботић, Јован Ђорђевић, Тихомир Остојић, Марко Малетин и Младен Лесковац. Од оснивања и широког програма Георгија Магарашевића, који је предвидео да буде часопис који се тиче целог словенског, а нарочито српског народа, мењао је концепцију, условљен друштвеним, политичким и идеолошким разлозима, све време стремећи да постане српски књижевни научни часопис. Иако је то делимично постигнуто тек у периоду након Другог светског рата, а у потпуности распадом Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, његова дуготрајност обавезује на неговање традиције и додатна истраживања његовог утицаја у савременом тренутку.


Кључне речи:

Летопис Матице српске, програмска оријентација, уредници, уређивање


Примљено: 3. априла 2024.
Исправке рукописа: 19. априла 2024.
Прихваћено за објављивање: 21. априла 2024.

Creative Commons License
Два века Летописа Матице српске (1824–2024) by Гордана Ђилас is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст