НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Владимир Живановић
Институт за српски језик САНУ, Београд
vladimirludwig@yahoo.com

doi: 10.19090/cit.2023.42.31-37
Бр. 42 (Мај 2023), стр. 31-37


Библиотека Удружењa ликовних уметника Србије


Сажетак

Удружење ликовних уметника Србије (УЛУС) основано је 1919. године. Током Другог светског рата није деловало, али је обновило рад 1945. године. Иако је идеја о оснивању библиотеке била присутна од самог формирања УЛУС-а, она је реализована тек 2021–2022. године, уз подршку Министарства културе Републике Србије. Новоосновану библиотеку чине три фонда. Први је збирка Друштва пријатеља уметности „Цвијета Зузорић“, други се састоји од продукције УЛУС-а, док се трећи попуњава путем размене и поклона. Највећи број библиотечких јединица ове новоосноване библиотеке представљају уметнички каталози у издању Удружења, као и књиге из области уметности. Део збирке попуњен је и публикацијама које су настале као резултат његовог савременог издавачког и уметничког деловања. Будући да је Библиотека делимично инвентарисана и каталогизована, претпоставља се да ће бројати преко 3000 библиотечких јединица. Збирка је постављена у полице и уређен је простор за корисничка места и смештај фонда. Циљ рада је да се представи новооснована библиотека и укаже на њен значај како за визуелне уметнике, тако и за публику.


Кључне речи:

Удружење ликовних уметника Србије (УЛУС), Друштво пријатеља уметности „Цвијета Зузорић“, библиотека, организација библиотеке, специјалне библиотеке, ликовно стваралаштво


Примљено: 20. марта 2023.
Исправке рукописа: 31. марта 2023.
Прихваћено за објављивање: 5. априла 2023.

Creative Commons License
Библиотека Удружењa ликовних уметника Србије by Владимир Живановић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст