НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Мирјана Марков
Институт за упоредно право – Библиотека, Београд
biblioteka@iup.rs

doi: 10.19090/cit.2023.42.38-44
Бр. 42 (Мај 2023), стр. 38-44


Набавка библиотечке грађе у Библиотеци Института за упоредно право


Сажетак

У раду се даје преглед настанка, развоја и данашњег стања Библиотеке Института за упоредно право, са освртом на набавку публикација. Од када је основана, све до сада, велике промене су наступиле у њеној организацији. Истраживачки рад је у ранијем периоду био много више ослоњен на књиге и часописе, док је данас ослоњен на електронске публикације – што то не значи да је Библиотека мање потребна, већ да се мењала и прилагођавала. Како се истраживачи Института баве упоредно-правним студијама у разноликим правним системима и областима, потребна им је литература из различитих грана права. Међутим, проблеми финансијске природе са којима се примарна институција данас сусреће мењају начин набавке књига. Куповина је у ранијим годинама била најзаступљенији начин попуњавања фонда, а тренутно су то размена и поклон.


Кључне речи:

Институт за упоредно право, библиотека, монографије, научни часописи, библиотечки фонд, размена часописа, издавачка делатност


Примљено: 2. марта 2023.
Исправке рукописа: 20. марта 2023.
Прихваћено за објављивање: 25. марта 2023.

Creative Commons License
Набавка библиотечке грађе у Библиотеци Института за упоредно право by Мирјана Марков is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст