NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Ivana Todorović
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
ivana.todorovic@nb.rs

doi: 10.19090/cit.2022.41.3-18
Br. 41 (Novembar 2022), str. 3-18


Periodika iz oblasti bibliotekarstva u Srbiji od 2017. do 2021. godine


Sažetak

U radu su predstavljena domaća periodična glasila iz oblasti bibliotekarstva objavljivana u periodu od 2017. do 2021. godine. Sagledani su časopisi koji se bibliotekarstvom bave u celini ili u velikoj meri, kao i oni koji imaju utvrđene rubrike posvećene bibliotekarstvu, a fokusirani su na druge oblasti. Analizi je prethodilo istraživanje izvora pretragom baze COBIB.SR, a uključeni su naslovi koji su za period 2017–2021. imali bar jedan objavljen broj. Pregledani su svi brojevi pojedinih naslova periodičnih publikacija dostupni u fondu Narodne biblioteke Srbije, kao i oni dostupni u onlajn formatu. U radu je sagledano aktuelno stanje u oblasti izdavanja bibliotekarske periodike posmatrane sa stanovišta njenog značaja za razvoj naučne discipline i prakse. Istovremeno, analizirana su i glasila koja bibliotekarstvo tretiraju uz druge oblasti – književnost, umetnost, istoriju i zavičajne teme. Tekst predstavlja pokušaj da se sagledaju osnovni pravci delovanja kada je u pitanju izdavanje tekućih publikacija koje se bave teorijom i praksom bibliotekarstva.


Ključne reči:

bibliotekarstvo, bibliotečko-informaciona delatnost, serijske publikacije, naučni časopisi, stručna periodika, biblioteke, izdavačka delatnost


Primljeno: 11. novembra 2022.
Ispravke rukopisa: 18. novembra 2022.
Prihvaćeno za objavljivanje: 20. novembra 2022.

Creative Commons License
Periodika iz oblasti bibliotekarstva u Srbiji od 2017. do 2021. godine by is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst