НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Ивана Тодоровић
Народна библиотека Србије, Београд
ivana.todorovic@nb.rs

doi: 10.19090/cit.2022.41.3-18
Бр. 41 (Новембар 2022), стр. 3-18


Периодика из области библиотекарства у Србији од 2017. до 2021. године


Сажетак

У раду су представљена домаћа периодична гласила из области библиотекарства објављивана у периоду од 2017. до 2021. године. Сагледани су часописи који се библиотекарством баве у целини или у великој мери, као и они који имају утврђене рубрике посвећене библиотекарству, а фокусирани су на друге области. Анализи је претходило истраживање извора претрагом базе COBIB.SR, а укључени су наслови који су за период 2017–2021. имали бар један објављен број. Прегледани су сви бројеви појединих наслова периодичних публикација доступни у фонду Народне библиотеке Србије, као и они доступни у онлајн формату. У раду је сагледано актуелно стање у области издавања библиотекарске периодике посматране са становишта њеног значаја за развој научне дисциплине и праксе. Истовремено, анализирана су и гласила која библиотекарство третирају уз друге области – књижевност, уметност, историју и завичајне теме. Текст представља покушај да се сагледају основни правци деловања када је у питању издавање текућих публикација које се баве теоријом и праксом библиотекарства.


Кључне речи:

библиотекарство, библиотечко-информациона делатност, серијске публикације, научни часописи, стручна периодика, библиотеке, издавачка делатност


Примљено: 11. новембра 2022.
Исправке рукописа: 18. новембра 2022.
Прихваћено за објављивање: 20. новембра 2022.

Creative Commons License
Периодика из области библиотекарства у Србији од 2017. до 2021. године by is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст