НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Ана Ђорђевић
Универзитет у Београду
Хемијски факултет, Београд
anadj@chem.bg.ac.rs

Милош Утвић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет – Катедра за библиотекарство у информатику, Београд
misko@poincare.matf.bg.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2022.41.30-44
Бр. 41 (Новембар 2022), стр. 30-44


Квалитативни библиометријски индикатори у научним радовима
депонованим у институционални репозиторијум Хемијског факултета


Сажетак

Репозиторијум Хемијског факултета Универзитета у Београду и Иновационог центра Cherry представља добро организовану дигиталну библиотеку научних резултата који се у оквиру тих институција реализују. За потребе овог рада истражена је промена броја цитата научних радова садржаних у репозиторијуму на основу екстерне апликације Аутори, пројекти, публикације у којој су интегрисани параметри за преглед броја цитата из индексних база Scopus и Web of Science. У раду се такође посматра и промена броја цитата код радова из репозиторијума који се појављују на платформи за алтернативну метрику Altmetric. Представљена су два метода истраживања, у првом се разматра промена броја цитата за све унете и цитиране записе радова у репозиторијуму, док се у оквиру другог промена броја цитата проучава на нивоу свих записа радова одређеног аутора. Онај чији су радови изабрани за други метод овог истраживања је у извештају Хемијског факултета за 2021. годину проглашен најцитиранијим аутором. Код оба метода се посматрају три врсте записа са различитим степеном доступности: трајно закључани, доступни након ембарго периода (зелени отворени приступ) и они који су потпуно у отвореном приступу (златни отворени приступ). Метаподаци свих врста записа радова у репозиторијуму Cherry су јавно доступни уз строгу контролу библиотекара – администратора репозиторијума. Овим истраживањем се запажа разлика која настаје у броју цитита појединачних радова у септембру 2021. године и годину дана касније, у септембру 2022. Циљ рада је да се представи начин на који би могла да се успостави корелација између нивоа доступности радова и њихове цитираности, са посебним освртом на радове у зеленом отвореном приступу, што је полазна тачка за посматрање сврсисходности репозиторијума како за Хемијски факултет и Иновациони центар, тако и за друге институције које су део развијене мреже репозиторијума у Србији.


Кључне речи:

Cherry, институционални репозиторијум, истраживачи, библиотекари, Scopus, Web of Science, Altmetric, цитати


Примљено: 19. октобра 2022.
Исправке рукописа: 17. новембра 2022.
Прихваћено за објављивање: 20. новембра 2022.

Creative Commons License
Квалитативни библиометријски индикатори у научним радовима депонованим у институционални репозиторијум Хемијског факултета by Ана Ђорђевић и Милош Утвић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст