NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Marko Čudić
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet – Katedra za hungarologiju, Beograd
marko.cudic@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2022.41.19-29
Br. 41 (Novembar 2022), str. 19-29


Časopisi i kriterijumi akademskog napredovanja
u društveno-humanističkim naukama:
uporedni pogled na trenutnu situaciju u Srbiji i Mađarskoj


Sažetak

Rad nastoji da pruži što pregledniji uporedni osvrt na hijerarhiju naučnih časopisa u oblasti društveno- humanističkih naučnih disciplina, s posebnim osvrtom na filologiju (i u okviru nje na nauku o književnosti) u dvema susednim zemljama, Srbiji i Mađarskoj. Ukazuje se na sličnosti i razlike u sprovođenju tzv. „bolonjskog reformskog procesa“ na fakultetima na kojima se izučavaju (strani) jezici i književnosti, pri čemu se naglašava suštinska neodrživost prirodnonaučne logike „impakt-faktora“ kad je reč o uticajnosti određenog časopisa. Ovo se posebno odnosi na nacionalne i tzv. „male“ filologije. Kroz poređenje klasifikacije Matičnih naučnih odbora u Srbiji (a po kojoj se publikacije rangiraju na hijerarhijskoj lestvici od M10 do M60) sa međunarodnom hijerarhijskom nomenklaturom, zasnovanom na impakt-faktorima, a koja se određuje u rasponu od Q1 do Q4, autor nastoji da ukaže na suštinsku štetu koju „jurnjava“ za bodovima ovog tipa nanosi naučnom razvoju mlađih istraživača u „manjim“ filologijama, ali i razvoju pomenutih naučnih disciplina uopšte. Kao jedno od mogućih kratkoročnih rešenja ovog odista velikog problema, autor predlaže da komisije za izbore u akademska zvanja više vremena posvete suštinskom iščitavanju svakog rada pojedinih kandidata, umesto da robuju rang-listama i „fetišu internacionalizacije“.


Ključne reči:

bolonjski proces, Srbija, Mađarska, naučni časopisi, kvantifikacija, društveno-humanističke nauke


Primljeno: 28. septembra 2022.
Ispravke rukopisa: 9. oktobra 2022.
Prihvaćeno za objavljivanje: 2. novembra 2022.

Creative Commons License
Časopisi i kriterijumi akademskog napredovanja u društveno-humanističkim naukama: uporedni pogled na trenutnu situaciju u Srbiji i Mađarskoj by Marko Čudić is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst