NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Predrag Jeremić
pega.jeremic@gmail.com

Dragana Sabovljev
dragana.sabovljev@gmail.com

Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, Zrenjanin

doi: 10.19090/cit.2021.39.35-46
Br. 39 (novembar 2021), str. 35-46


Rad javnih biblioteka u Srbiji u vanrednim uslovima
izazvanim pandemijom Covid-19


Sažetak

Tekst se bavi analizom rada javnih biblioteka u Srbiji u uslovima izazvanim pandemijom korona virusa. Zasnovan je na Upitniku koji je poslat na adrese bibliotekara matičnih službi, članova Sekcije za Matične biblioteke Bibliotekarskog društva Srbije. S obzirom na to da je na njega odgovorilo manje od polovine kolega, autori su svoja saznanja dopunili podacima iz izlaganja koja su čuli na Biblionetu 2021 u Leskovcu, posvećenom ovoj temi. Izloženi su i protumačeni odgovori ispitanika, a pažnja je posvećena i aktivnostima javnih biblioteka na njihovim zvaničnim veb- stranama i na društvenim mrežama. Rezultat ovog istraživanja je pregled delatnosti biblioteka u uslovima vanrednog stanja i neposredne opasnosti po zdravlje i živote ljudi koji prikazuje preusmeravanje komunikacije sa korisnicima od tradicionalnog pružanja usluga u prostorijama institucija na novo, digitalno okruženje. Dokazano je da su se ove ustanove veoma brzo i uspešno prilagodile novim okolnostima i da su uspele da animiraju novu korisničku grupu predstavljanjem svojih fondova, zbirki, izložbi, manifestacija i različitih aktivnosti u virtuelnom svetu.


Ključne reči:

javne biblioteke, Republika Srbija, pandemija Covid-19, veb-stranice, društvene mreže, fondovi biblioteka, digitalne tehnologije, promotivne aktivnosti, onlajn usluge


Primljeno: 26. oktobra 2021.
Ispravke rukopisa: 8. novembra 2021.
Prihvaćeno za objavljivanje: 11. novembra 2021.

Creative Commons License
Rad javnih biblioteka u Srbiji u vanrednim uslovima izazvanim pandemijom Covid-19 by Predrag Jeremić i Dragana Sabovljev is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst