NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Žarko Vojnović
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
zarko.vojnovic@nb.rs

doi: 10.19090/cit.2021.38.17-27
Br. 38 (Maj 2021), str. 17-27


Hilandar i njegova „Srednja biblioteka“


Sažetak

Hilandarska biblioteka podeljena je u tri celine, fizički odvojene, zasnovane na različitim karakteristikama knjiga, razvrstanih po hronološkom i formalnom načelu. Tema ovog rada je tzv. Srednja biblioteka, koja je do danas, kao celina, potpuno nepoznata javnosti. Ona sadrži najvećim delom knjige ruskog porekla, štampane crkvenoslovenskim jezikom, u rasponu od 17. do 20. veka. One su najvećim delom bogoslužbene, a znatan je udeo i „knjiga za čitanje“. Samo mali deo zbirke je na ruskoj građanskoj ćirilici, a kao podzbirka postoji i srpska knjiga 18. veka. Svi sastavni delovi Srednje biblioteke ukratko su opisani u svojim osnovnim elementima, a izložena je i kratka istorija njene obrade od sedamdesetih godina prošlog stoleća.


Ključne reči:

Manastir Hilandar, Srednja biblioteka, ruska knjiga, bogoslužbena knjiga, crkvenoslovenski jezik, srpska knjiga 18. veka, Narodna biblioteka Srbije, bibliotekari


Primljeno: 17. februara 2021.
Ispravke rukopisa: 2. marta 2021.
Prihvaćeno za objavljivanje: 6. marta 2021.

Creative Commons License
Hilandar i njegova „Srednja biblioteka“ by Žarko Vojnović is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst