NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 





Ћирилица Latinica English
 


Vladan Trijić
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
vladan.trijic@nb.rs

doi: 10.19090/cit.2021.38.28-35
Br. 38 (Maj 2021), str. 28-35


Kodikološki ili materijalni opis rukopisa?


Sažetak

U literaturi je istaknuta razlika između „kodikološkog“ i „fizičkog“ opisa materijalnih osobina rukopisnih knjiga. Tim povodom, u radu se, najpre, u kratkim crtama predstavlja istorijski razvoj kodikologije kao naučne discipline koja se bavi rukopisnom knjigom, prevashodno polazeći od fizičkih osobina, kako bi se ukazalo na moguće implikacije koje termin sobom nosi. Zatim se pruža osvrt na njen relativno slab odjek u našoj naučnoj sredini, što se objašnjava samosvojnim razvojem srpske arheografije, njenom jedinstvenom metodologijom, kao i odsustvom teorijske osvešćenosti odnosa između kodikologije i arheografije. Najzad, detaljnije se porede osobine arheografskog i kodikološkog pristupa rukopisnoj knjizi, uz zaključak da nije opravdano sinonimno korišćenje termina kodikologija i arheografija, čak ni kada im se sadržina podudara i da bi početni deo punog arheografskog opisa trebalo da se naziva „materijalnim“, kako bi se izbegla zabuna i sprečio gubitak dragocenih nijansi u značenju.


Ključne reči:

kodeks, kodikologija, arheografija, opis rukopisa, materijalni opis


Primljeno: 15. aprila 2021.
Ispravke rukopisa: 24. aprila 2021.
Prihvaćeno za objavljivanje: 27. aprila 2021.

Creative Commons License
Kodikološki ili materijalni opis rukopisa? by Vladan Trijić is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst