NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Radivoj Radić
Univerzitet u Beogradu
Filozofski fakultet – Odeljenje za istoriju, Beograd
rradic@f.bg.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2021.38.2-16
Br. 38 (Maj 2021), str. 2-16


Vizantinci i pisana reč


Sažetak

Vizantijska civilizacija bila je civilizacija rukopisa i rukopisnih knjiga (kodeksa) za koje su korišćeni papirus, pergament i papir. Kako bi mogle da se distribuiraju do čitalaca i kako bi se sačuvale od propadanja, rukopisne knjige su prepisivane u skriptorijumima u kojima nisu delovali samo monasi, nego i svetovni ljudi različitih zanimanja. Knjige su bile veoma skupe, a biblioteke javne, carske, patrijaršijske, monaške i privatne sa ne tako velikim fondom rukopisa. Kako se vizantijska civilizacija bližila svome zalasku, počela je selidba grčkih rukopisa iz Vizantije u latinski svet zapadne Evrope. Na taj način je veliko nasleđe antičke civilizacije sačuvano i preneto u evropske zemlje.


Ključne reči:

Vizantija, rukopisi, kodeksi, skriptorijumi, reči, civilizacija, antika, zapadna Evropa


Primljeno: 5. februara 2021.
Ispravke rukopisa: 11. marta 2021.
Prihvaćeno za objavljivanje: 15. marta 2021.

Creative Commons License
Vizantinci i pisana reč by Radivoj Radić is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst