NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Aleksandra Drapšin
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
adrapsin@bms.ns.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2021.38.36-43
Br. 38 (Maj 2021), str. 36-43


Stara štampana knjiga u elektronskim bazama podataka


Sažetak

Dugo godina, raritetne publikacije pohranjene u zbirkama biblioteka i drugih ustanova, čuvane u magacinima i zatvorenim metalnim ormarima, mogli su da čitaju samo posetioci posebnih, za to predviđenih čitaonica. Putem digitalnog okruženja, one su danas opisane i pretražive u elektronskim katalozima i mogu se prelistati u digitalnim bibliotekama. Nikad ranije nisu bile dostupne tako velikom krugu korisnika. U radu se ukazuje na mogućnosti prezentacije rariteta u elektronskim bazama podataka, a posebno na njihovo međusobno povezivanje. Digitalizacija rariteta ne podrazumeva samo prenos podataka u nove formate, već omogućava kvalitetniji, novi interaktivni istraživački pristup. Kao primer su poslužila iskustva Biblioteke Matice srpske – Elektronski katalog Biblioteke, prezentacija Digitalna BMS i rad u Elektronskom registru stare i retke bibliotečke građe. Prilikom bibliografsko-kataloške obrade rariteta, pored opisa izdanja, velika pažnja se posvećuje primercima. U radu se navode vrste podataka koje se upisuju u polja napomena pri elektronskoj obradi starih knjiga. Ukazuje se i na mogućnosti povezivanja elektronskog kataloga sa digitalnim kolekcijama.


Ključne reči:

stara štampana knjiga, digitalizacija rariteta, katalogizacija rariteta, Elektronski registar stare i retke bibliotečke građe, Digitalna Biblioteka Matice srpske


Primljeno: 9. aprila 2021.
Ispravke rukopisa: 19. aprila 2021.
Prihvaćeno za objavljivanje: 23. aprila 2021.

Creative Commons License
Stara štampana knjiga u elektronskim bazama podataka by Aleksandra Drapšin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst