НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 


Илустрација: Градска библиотека и читаоница Херцег Нови, 2021, Војин Лазаревић
Ћирилица Latinica English
 


    ЧИТАЛИШТЕ: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства, посвећен је развоју и неговању научно-истраживачког рада у областима историје библиотека, културолошко-комуниколошке и образовне функције библиотекарства, социологије књиге и читања, информационе писмености, организације знања, библиографије, менаџмента библиотека и библиотечко-информационих система, као и информационе и медијске технологије у контексту развоја библиотека.
    Објављивањем компетентних, рецензираних радова из наведених области, ЧИТАЛИШТЕ настоји да допринесе јачању библиотекарства као науке у Србији, да промовише дијалог између теоретичара и практичара, те да афирмише библиотеке и библиотекаре као носиоце развоја друштва.  [Више...]• Објављен је нови, 38. број ЧИТАЛИШТА •

Рубрика ТЕМА у новом броју:  Књига – од византијске до дигиталне

Радић, Радивој: Византинци и писана реч
Војновић, Жарко: Хиландар и његова „Средња библиотека“
Тријић, Владан: Кодиколошки или материјални опис рукописа?
Драпшин, Александра: Стара штампана књига у електронским базама података


 В И Д Е О   Р Е З И М Е И

Јелена Јовин:
Мотив читања на плакатима с краја 19. века у Дигиталним збиркама Њујоршке јавне библиотеке

   
Copyright